jueves, 5 de marzo de 2009

EL POEMA DE LES QUATRE NITS


EL POEMA DE LES QUATRE NITS
(Targum de /Ex/12/42)

Per al Senyor va ser una nit de vetlla per fer sortir els israelites del país d'Egipte. Per això aquesta nit és del Senyor; és nit de vetlla per a tots els israelites de generació en generació.

AL final dels quatre-cents anys, aquell mateix dia, van sortir tots els exèrcits de YHWH alliberats, del país d'Egipte. És una nit de vigília, preparada per a l'alliberament en nom de YHWH, en el moment que va fer sortir als fills d'Israel, alliberats del país d'Egipte.

Doncs bé, hi ha quatre nits inscrites en el llibre de les Memòries. La primera nit va ser quan YHWH es va manifestar en el món per a crear-lo. El món estava informe i buit i les tenebres s'estenien sobre la superfície de l'abisme, i la paraula de YHWH era llum i brillava. I la va cridar primera nit.

La segona nit, quan YHWH se li va aparèixer a Abraham ancià de 100 anys i a la seva esposa Sara, de noranta anys, a fi de complir el que diu l'Escriptura: És que Abraham, als cent anys d'edat, va a engendrar i la seva esposa Sara, de noranta anys, va a donar a llum un fill. Doncs bé, Isaac tenia 37 anys quan va ser ofert en l'altar. Els cels es van inclinar i van baixar i Isaac va veure les seves perfeccions. I la va anomenar la segona nit.

La tercera nit va ser quan YHWH es va aparèixer als egipcis enmig de la nit; la seva mà matava als primogènits d'Israel, perquè es complís el que diu l'Escriptura: Israel és el meu primogènit. I la va anomenar la tercera nit.

La quarta nit serà quan el món arribi a la seva fi per a ser dissolt. Els jous de ferro es trencaran i les generacions perverses seran aniquilades. Moisès pujarà del mig del desert i el rei Messies vindrà des de l'alt. Un avançarà al capdavant del ramat i la seva paraula caminarà entre els dos i ells marxaran junts. És la nit de la pasqua per al nom de YHWH, nit reservada i fixada per a l'alliberament de tot Israel al llarg de les seves generacions.

No hay comentarios: