lunes, 23 de febrero de 2009

SHAVUOTH


Shavout significa “setmanes” i es un nom que ve de la Torah

"Set setmanes has de contar, ha partir del temps del començament de la collita del blat i observarà s la festivitat de les setmanes davant l'Etern el teu D's"(Dt 15, 9-10)

Aquest nom prové doncs de les set setmanes que transcorren des de la segona nit de Pesaj. Es per tat una festa que tanca un cicle i obre un altre.

Shavouth tanca un cicle que va començar en Pesaj (per lo que també es coneix com Atzeret, que vol dir “Conclusió”). Es a dir Pesaj porta l’alliberament d’Israel i Shavuoth segella l’elecció de Déu amb el lliurament de la Torah.

Però Shavouth obre un altre cicle: Israel té com a precepte portar les primícies de les set espècies - blat, ordi, vinya, figa, magrana, oliva i dàtils - de la terra donada per Déu, expressant l'agraïment al Sant, Beneït Sigui.

La Festivitat de Shavuot, és la segona de les tres Festivitats de Peregrinació, (Pesaj-Shavuot-Sukkot). D'acord a la Torah, cada jueu havia de presentar-se en el Bet Hamikdash (ElTemple de Jerusalem)
Se sol recitar durant Shavuot, el llibre de Rut que va ser l'avantpassada del Rei David, nascut i mort justament el dia de Shavuot.
Shavuot com totes les festes, són celebrades no solament com record dels temps passats, sinó mes bé com una esperança de reviure en nosaltres cada any, aquells fets .
Shavuot porta el desig de que el cor s’ompli Torah.
Hi ha passatges del NT que mencionen el Shavuoth: Fets 2:1-4, Fets 20, 16; 1 Corintis 16, 8;

No hay comentarios: