domingo, 15 de febrero de 2009

EL COMPTE DEL TEMPS


Els antics numeraven els anys segons sistemes molt diversos:

Els grecs usaven les olimpíades, de manera que, per a ells, Pèricles va arribar al poder el segon any de la setena olimpíada (460 a. de C.)

Els romans no numeraven els anys, sinó que els indicaven nomenant els cònsols corresponents. Així, l'any 100 a. de C. era l'any que van ser cònsols Caius Marius i Lluci Valeri. No obstant això, per a aquells casos que una numeració correlativa era imprescindible, van acabar elaborant un sistema de datació que, teòricament, començava l'any que Ròmul va fundar Roma. En aquest sistema, l'any 100 a. de C. era l'any 653 a.o.c., on les sigles a.o.c. signifiquen ab urbs condita (des de la fundació de la ciutat). Importa poc si Ròmul va existir o no i si, en cas afirmatiu, va fundar Roma o no l'any 1 a.o.c. L'important és que els romans usaven coherentment aquest sistema, que, per raons òbvies, aviat va ser el més estès a Europa.

En 532 d. de C., Dionís l´Exigu, un monjo d'origen siri que vivia en un convent de Roma, després de profunds estudis de la Bíblia i de les fonts històriques, va arribar a la conclusió que Jesucrist havia nascut el 25 de desembre de l'any 754 a.o.c., i va proposar que aquest any fora cridat 1 a.D.
El clergat va difondre ràpidament aquest sistema de datació, si bé la seva introducció oficial va tenir lloc en èpoques molt distintes en cada país.
No va anar fins al segle XVII que els historiadors van començar a nomenar els anys anteriors al 1 a.D. contant cap a enrere. Per aquelles dates, el sistema de numeració aràbic estava plenament difós i els matemàtics feia molt temps que manejaven amb soltesa els nombres negatius, però sembla ser que els historiadors no, el que els va dur a cometre un error: van imposar el costum que l'any anterior al 1 a.D, això és, l'any 753 a.o.c., passés a ser l'any 1 abans de Crist, en sigles 1 a. de C., després del qual venia l'any 1 a.D o, equivalentment, l'any 1 d. de C. (any 1 després de Crist).

No hi ha any zero!

Recentment, els principals beneficiaris de la societat de consum van fomentar la incultura popular al propagar la idea que el 1 de gener de l'any 2000 començaven el segle XXI i el tercer mil·lenni de l'Era Cristiana.

El segle I comprèn els 100 primers anys de l'Era Cristiana, de manera que abasta el període comprès entre 1 de gener de 1 d.C i el 31 de desembre de 100 d.C, pel que el segle II dóna començament el 1 de gener de 101 d. de C., el segle III dóna començament el 1 de gener de 201 d. de C. i així, el segle XXI va començar el 1 de gener de 2001.

Igualment, el primer mil·lenni de l'Era Cristiana comprèn els mil primers anys, és a dir, el període comprès entre el 1 de gener de 1 d. de C. i el 31 de desembre de 1000 d. de C., amb el que el segon mil·lenni va començar el 1 de gener de 1001 d. de C. i el tercer mil·lenni va començar el 1 de gener de 2001.

Notem, en canvi, que el criteri és diferent per als segles i mil·lennis anteriors a Crist. Igual que no hi ha any zero, tampoc hi ha segle zero, de manera que el segle I a. de C. comprèn els 100 anys anteriors al 1 d. de C., això és, el període comprès entre el 1 de gener de 100 a. de C. i el 31 de desembre de 1 a. de C.

Així, el segle I a. de C. comença en l'any 100 a. de C. i el segle XX a. de C. comença en l'any 2000 a. de C.

El sistema vigent de numeració dels anys està tan estès que intentar modificar-lo introduint un any zero és pràcticament impensable.

Per a acabar, referent a la teoria de Dionís, direm que no és impossible que Jesucrist naixés el 25 de desembre de l'any 754 a.o.c. (o 1 d. de C.), però, per descomptat, no va poder ser així segons la Bíblia, doncs aquesta diu que Jesucrist va néixer durant el regnat d´Herodes, el qual va morir en l'any 750 a.o.c. (4 a. de C.) Per altra banda, Jesucrist va morir l'any 30 d. de C., després, si acceptem la tradició que va morir als 33 anys, el seu naixement va deure produir-se precisament en 4 a. de C. Ara bé, de la mateixa manera que no importa si Ròmul va fundar o no Roma l'any 1 a.o.c., el fet que Jesucrist hagi nascut o no l'any 1 d. de C. tampoc té cap rellevància.

No hay comentarios: